home      geschiedenis      dirigenten      repertoire      repetities      foto's      contact
Kort na de tweede wereldoorlog kwam een groep oud-leden van het hervormde jeugdkoor van de Grote Kerk in Emmen op het idee een koor voor getrouwde leden op te richten.
Bij het jeugdkoor vertrok men als men trouwde.

In oktober 1946 werd met ongeveer 50 leden onder de leiding van de heer Broenink gestart onder de naam "Cantemus Denuo".
Dat betekent: "Laten we opnieuw gaan zingen" (na in het jeugdkoor te hebben gezongen).

In het begin was het meer een gezelligheidsclub. Men mocht het jeugdkoor immers geen concurrentie aandoen.

In 1951 werd de heer Trots dirigent. Deze had ook het jeugdkoor onder zijn hoede.
Toen enkele jaren later het jeugdkoor ter ziele ging nam Cantemus Denuo de verplichtingen en de donateurs over.
Op dit moment is het koor een algemeen koor.
Er is geen bijzondere relatie meer met de kerk van Emmen.

Het repertoire is licht klassiek.
Er wordt merendeels 4-stemmig gezongen.